Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5031
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8089
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9127
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 9945
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5323
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3608
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 9489
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4778
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4390
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8253
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4655
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3862
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4161
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 5867
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5311
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4643
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 6962
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7091
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10450
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4709
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4451
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 9270
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5361
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6018
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5100
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4581
Лісова політика України 16 Май 2011 6621
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4516
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5207
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4420
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4580
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5382
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5165
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4828
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4941
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7067
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4539
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4866
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7181
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8091
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4669
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6185
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3854
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7520
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6970
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7064
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4399
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8509
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6463
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10756
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6751
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4469
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3541
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4967
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3548
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3673
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4048
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 9689
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6086
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3968
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3599
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8244
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5281
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3831
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5537
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15511
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11473
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4662
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6399
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6523
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5661
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17141
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8460
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8153
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 23101
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5700
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6582
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6838
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9596
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11871