Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5313
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8542
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9424
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10326
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5615
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3889
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 10411
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 5100
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4700
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8575
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4923
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 4100
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4438
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6182
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5620
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4927
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7342
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7391
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10770
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4992
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4806
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 9669
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5663
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6291
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5393
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4851
Лісова політика України 16 Май 2011 6935
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4848
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5459
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4699
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4854
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5670
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5473
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 5129
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5334
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7405
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4851
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5159
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7524
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8399
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 5160
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6430
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 4104
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7887
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7345
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7366
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4649
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8791
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6731
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 11047
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 7065
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4755
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3762
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5222
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3813
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3929
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4275
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10198
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6344
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4278
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3898
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8543
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5612
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 4077
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5809
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15893
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11809
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4905
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6682
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6798
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5875
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17460
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8760
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8443
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 23721
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5945
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6868
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 7130
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9897
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12187