Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5575
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8871
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9754
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10617
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5898
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 4149
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 11138
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 5397
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4978
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8890
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 5184
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 4365
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4641
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6460
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5913
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 5168
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7721
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7686
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 11081
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 5270
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 5078
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 10041
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5953
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6554
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5693
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 5088
Лісова політика України 16 Май 2011 7221
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 5146
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5723
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4996
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 5070
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5921
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5738
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 5398
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5634
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7717
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 5154
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5415
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7875
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8727
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 5429
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6661
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 4349
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 8183
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7773
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7661
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4905
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 9046
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6985
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 11392
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 7344
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 5093
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3986
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5460
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 4058
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 4176
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4489
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10498
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6603
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4557
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 4140
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8897
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5959
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 4338
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 6080
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 16300
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 12133
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 5165
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6931
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 7063
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 6110
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17794
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 9043
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8736
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 24186
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 6244
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 7146
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 7405
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 10167
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12560

Финансовый анализ коммерческой организации

Основная часть

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

Дополнительные разделы

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 27. Анализ безубыточности

Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
здесь.