Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4808
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 7811
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 8860
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 9546
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5105
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3426
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 8826
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4532
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4153
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 7957
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4441
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3665
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3951
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 5628
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5001
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4443
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 6627
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6811
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10209
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4462
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4161
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 8936
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5022
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5798
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4894
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4360
Лісова політика України 16 Май 2011 6406
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4282
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4991
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4229
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4356
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5160
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4862
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4599
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4732
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6796
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4244
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4675
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6939
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 7865
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4452
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5992
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3657
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7246
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6724
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6812
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4157
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8248
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6248
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10516
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6498
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4239
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3373
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4768
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3360
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3452
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3857
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 9355
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5874
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3725
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3348
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8024
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5039
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3634
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5308
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15121
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11102
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4453
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6188
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6250
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5491
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16881
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8211
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7896
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 22618
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5447
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6377
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6617
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9387
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11585