Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 3512
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 4083
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 4441
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 6879
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 3895
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2299
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 5498
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 2953
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 2887
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 4946
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3046
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 2450
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 2785
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 3940
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 3607
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3143
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 4179
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 4267
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 8222
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 3083
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 2725
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 6604
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 3574
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 4432
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 3605
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3188
Лісова політика України 16 Май 2011 4523
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 2711
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 3916
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3091
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3198
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 3825
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 3430
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 3123
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 3490
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 5092
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3035
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 3528
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 5508
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 5599
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3245
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 4631
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 2386
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 5436
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 4986
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 5466
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 2988
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 6969
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 4985
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 9219
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 5178
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 2960
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2375
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 3591
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2338
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2368
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 2710
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 5845
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 4617
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 2400
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2204
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 6014
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 3821
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 2544
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 3924
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 10040
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 7109
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3241
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 4948
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 4814
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4407
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 14405
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 6305
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 6510
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 18414
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4347
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 4962
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 5248
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 7707
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 9767