Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 3341
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 3850
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 4129
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 6543
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 3693
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2147
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 5087
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 2731
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 2716
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 4555
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 2867
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 2281
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 2618
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 3599
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 3410
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 2909
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 3814
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 3698
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 7766
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 2862
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 2532
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 5953
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 3363
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 4153
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 3419
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 2997
Лісова політика України 16 Май 2011 4180
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 2455
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 3727
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 2930
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3035
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 3657
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 3238
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 2910
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 3321
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 4847
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 2848
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 3369
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 5302
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 5206
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3066
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 4430
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 2196
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 5187
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 4721
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 5278
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 2830
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 6791
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 4789
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 9017
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 4976
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 2737
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2228
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 3382
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2194
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2215
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 2522
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 5593
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 4433
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 2230
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2043
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 5797
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 3666
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 2375
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 3749
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 9457
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 6620
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3041
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 4759
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 4543
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4257
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 13906
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 6100
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 6277
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 17412
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4189
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 4754
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 5010
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 7457
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 9381