Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5172
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8336
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9280
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10137
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5480
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3759
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 9913
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4938
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4537
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8406
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4784
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3980
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4304
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6021
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5453
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4787
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7134
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7238
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10614
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4846
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4653
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 9448
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5498
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6146
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5237
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4710
Лісова політика України 16 Май 2011 6762
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4688
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5330
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4550
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4723
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5516
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5312
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4976
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5180
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7214
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4685
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5012
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7335
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8233
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4993
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6290
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3975
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7706
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7121
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7220
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4520
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8634
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6596
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10899
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6898
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4604
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3639
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5090
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3690
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3793
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4164
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10002
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6213
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4119
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3736
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8383
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5434
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3947
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5674
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15685
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11627
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4770
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6539
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6656
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5768
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17289
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8597
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8287
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 23336
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5823
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6726
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6962
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9746
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12005